Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến ATTVSTP tại các bếp ăn tập thể các trường học

Được đăng lên bởi tungpytqb
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do khách quan
Mục tiêu là hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con
người, con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ,
tình cảm - xã hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện
thì ta cần phải kết hợp hài hoà giữa nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ và giáo dục
đó là điều tất yếu.
Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội, mỗi gia đình đều có
cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn, trình độ dân trí cũng ngày đựơc nâng cao.
Chính vì vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt
quan tâm. Vậy quan tâm như thế nào là đúng mực để cơ thể trẻ khoẻ mạnh, học
tốt phát triển cân đối thì trước tiên ta phải có một chế độ ăn uống hợp lý, khoa
học nhằm giúp trẻ ăn uống ngon miệng nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm.
2. Lý do chủ quan:
Hiện nay vấn đề vệ sinh anh tòan thực phẩm đang là mối quan tâm lớn
nhất của toàn xã hội, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến cả quá
trình từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, trên công tác này đòi hỏi có tính liên
ngành cao và là công việc của toàn dân. Ngành giáo dục và ngành Y tế cần có sự
phối hợp, trong đó Ban giám hiệu nhà trường đóng vai trò rất lớn đến việc tổ
chức khâu an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại các trường học. Vì
vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng đối với sức khoẻ trẻ
thơ nó góp phần nâng cao sức học tập, lao động của trẻ trong xã hội ngày càng
phát triển hiện nay. Chính vì vậy nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức ăn bán trú”. Đây là
một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ và cùng

BsCKI: Nông Sỹ Tùng
Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức an bán trú”

1

nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệc là vệ sinh an toàn
tại các trường trên địa bàn có tổ chức ăn bán trú.
II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
- Phối kết hợp với chính quyền xã và Ban giám hiệu nhà trường để xây
dựng mục tiêu an toàn thực phẩm: Ban giám hiệu nhà trường với Trung tâm y tế,
Ban giám hiệu nhà trường với các đối tác ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm.
- Áp dụng vào trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại các trường học có
bán trú.
2. Cơ sở nghiên cứu:
- Căn cứ chế độ ăn uống, sinh ...
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do khách quan
Mục tiêu hình thành cho trẻ những yếu tố nhân cách đầu tiên của con
người, con người phát triển toàn diện về 5 mặt: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ,
tình cảm - hội, thẩm mỹ. Để đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện
thì ta cần phải kết hợpi h giữa nuôi ỡng chăm sóc sức khoẻ giáo dục
đó là điều tất yếu.
Ngày nay cùng với sự phát triển chung của hội, mỗi gia đình đều
cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn, trình độ dân trí cũng ngày đựơc nâng cao.
Chính vì vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ cũng được gia đình và xã hội đặc biệt
quan tâm. Vậy quan tâm như thế nào là đúng mực để cơ thể trẻ khoẻ mạnh, học
tốt phát triển cân đối thì trước tiên ta phải một chế độ ăn uống hợp lý, khoa
học nhằm giúp trẻ ăn uống ngon miệng nhưng luôn đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm.
2. Lý do chủ quan:
Hiện nay vấn đề vệ sinh anh tòan thực phẩm đang mối quan tâm lớn
nhất của toàn xã hội, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến cả quá
trình từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, trên công tác này đòi hỏitính liên
ngành cao và là công việc của toàn dân. Ngành giáo dục và ngành Y tế cần có s
phối hợp, trong đó Ban giám hiệu nhà trường đóng vai trò rất lớn đến việc tổ
chức khâu an toàn v sinh thực phẩm cho trẻ ăn bán trú tại các trường học.
vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng đối với sức khoẻ trẻ
thơ góp phần nâng cao sức học tập, lao động của trtrong hội ngày càng
phát triển hiện nay. Chính vì vậy nên tôi chọn đề tài “Một số biện pháp đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học tổ chức ăn bán trú”. Đây
một thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ cùng
BsCKI: Nông Sỹ Tùng
Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức an bán trú”
1
Sáng kiến ATTVSTP tại các bếp ăn tập thể các trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến ATTVSTP tại các bếp ăn tập thể các trường học - Người đăng: tungpytqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sáng kiến ATTVSTP tại các bếp ăn tập thể các trường học 9 10 509