Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lí bệnh 1

Được đăng lên bởi duongthuyhao
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 4
Lớp tín chỉ 02

Câu
hỏi
Bà Mai Thị Thu T, 62 tuổi, được chẩn đoán đái
tháo đường type 2 từ 1 năm nay. Cách đây 2
ngày bệnh nhân xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, có
cơn bốc hỏa. Bệnh nhân được đưa vào viện
khám với chuẩn đoán cao huyết áp trên bn đái
tháo đường type 2. Các kết quả xét nghiệm như
sau: G máu lúc đói 10,5 mmol/l; LDL 14,3
mmol/dl; HDL 0,42 mmol/dl; TG 2,42 mmol/l.
Bằng kiến thức đã học, phân tích cơ chế gây
tăng huyết áp trên bệnhThảo
nhân
này
luận SLB

Thảo luận SLB

Đái tháo đường là gì?


Theo Hội đái tháo đường Hoa Kỳ 2004: “đái tháo
đường là một nhóm các bệnh lý chuyển hóa đặc trưng
bởi tăng glucose máu do khiếm khuyết tiết insuline,
khiếm khuyết hoạt động insuline, hoặc cả hai.

Tăng glucose máu
mạn tính trong đái tháo
đường sẽ gây tổn
thương, rối loạn chức
năng hay suy nhiều cơ
quan, đặc biệt là mắt,
thận, thần kinh, tim và
mạch máu“.
Thảo luận SLB

Đái tháo đường là gì ?
•Cơ thể không sản xuất đủ Insulin
•Cơ thể không sử dụng được Insulin

Tăng Glucose trong máu

Đái tháo đường
Diabetes Millitus

Thảo luận SLB

Chẩn đoán xác định
Chẩn đoán đái tháo đường dựa vào một
trong những tiêu chuẩn sau:
 HbA1C ≥ 6,5 %
 Glucose trong máu lúc đói ≥ 7 mmol/L
(126 mg/dL)
 Glucose sau 2h uống 75g glucose
(tăng glucose huyết ≥11,1mmol
(200mg/dL)
 Glucose huyết thanh ≥11 mmol/l ở
một thời điểm bất kì, kết hợp với các
Thảo luận SLB
triệu chứng lâm sàng.

Phân loại
 Đái

tháo đường
type 1 (phụ thuộc
insulin)
 Đái tháo đường
type 2 (không phụ
thuộc insulin)
Thảo luận SLB

Huyết áp là gì?
HUYẾT ÁP

CUNG LƯỢNG
TIM

Thảo luận SLB

SỨC CẢN
NGOẠI VI

Cao huyết áp

*Cao huyết áp là do
- Tăng cung lượng tim
- Tăng sức cản ngoại vi
- Tăng cả hai yếu tố đều
vượt khả năng điều
chỉnh của cơ thể.

*Cao huyết áp khi
Huyết áp tối đa >140mmHg
Huyết áp tối thiểu >90mmHg
Thảo luận SLB

1. Tăng cung lượng tim
Tế

bào không
nhận được G từ
máu nên truyền tín
hiệu huy động lipid
và protein giải
phóng từ gan và
các tổ chức mô
vào máu, làm tăng
độ quánh máu
Thảo luận SLB

1. Tăng cung lượng tim
 Kích

thích tái hấp thu natri: ở nồng độ
sinh lý, Insulin kích thích tái hấp thụ natri ở
thận bằng tác động trực tiếp lên ống thận
qua thụ thể đặc hiệu. Tăng Insulin huyết
làm tăng hấp thu natri ở ống thận. Tăng
đường huyết càng góp phần làm tăng tái
hấp thu natri ở ống lượn gần. Hậu quả là
làm tăng 10% lượng natri toàn cơ thể ở
bệnh nhân ĐTĐ → tăng thể tích tuần
hoàn → tăng huyết áp.
Thảo luận SLB

Thảo luận SLB

Xét nghiệm mỡ máu


Bệnh nhân: LDL 14,3 mmol/dl; ...
Nhóm 4
Lớp tín chỉ 02
Sinh lí bệnh 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lí bệnh 1 - Người đăng: duongthuyhao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sinh lí bệnh 1 9 10 553