Ktl-icon-tai-lieu

SINH LÝ TIÊU HOÁ

Được đăng lên bởi zingzing1990
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2015 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SINH LÝ TIÊU HOÁ

BS. Nguyễn Văn Thẳng

CHỨC NĂNG
Tiêu hoá thức ăn.
 Hấp thu nước, điện giải và các chất dinh
dưỡng.
 Đào thải các chất bã ra ngoài
hoạt động bài tiết, hấp thu, đào thải bởi hệ
thần kinh và hệ nội tiết.


CẤU TRÚC ỐNG TIÊU HOÁ
Từ ngoài vào trong
 Lớp thanh mạc
 Tầng cơ: cơ dọc và cơ vòng.
 Tầng dưới niêm mạc
 Tầng niêm mạc

ĐẶC TÍNH CƠ TRƠN RUỘT NON
Có 2 đặc tính
 Điện thế động xuất hiện tại một nơi nào đó 
toàn bộ khối cơ
 Tế bào cơ trơn là hoạt động điện: sóng chậm
và sóng nhọn.
- Sóng chậm dao động điện thế liên tục và
nhịp nhàngkhông gây co cơ nền tảng xuất
hiện các điện thế hoạt động.

ĐẶC TÍNH CƠ TRƠN RUỘT NON



Sóng nhọn: xuất hiện trên đỉnh các sóng chậm
Dạ dày, ruột già có thể co cơ mà không có
các sóng nhọn sóng nhọn không nhất thiết
phải có co cơ

CỬ ĐỘNG CỦA RUỘT
Có 2 cử động: nhu động và phân đoạn
 Nhu động
- Khuynh hướng đẩy các chất hậu môn.
- Đoạn ruột căng 2 phản xạ
+ Co cơ ở đoạn ruột phía trước bị căng
+ Giãn cơ ở đoạn ruột phía sau bị căng

CỬ ĐỘNG CỦA RUỘT




Phân đoạn: co thắt tại chỗ, có vai trò nhào trộn
thức ăn.
Cử động phân đoạn do cơ vòng phụ trách.

HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT
Các tuyến tiêu hoá bài tiết 2 chất quan trọng
- Enzym tiêu hoá thuỷ phân thức ănphân tử
có thể hấp thu được.
- Chất nhầy bôi trơn thức ăn và bảo vệ niêm
mạc đường tiêu hoá.


CƠ CHẾ KÍCH TÍCH






Tại chỗ: thức ăn kích thích sự bài tiết (tb bài
tiết nằm bề mặt niêm mạc, một phần kích thích
hệ tk ruột).
Kích thích hệ tk phó giao cảm kích thích bài
tiết.
Hệ giao cảm kích thích bài tiết, giảm lưu
lượng máu.
Kích thích hệ nội tiết bài tiết của dạ dày,
tuyến tuỵ và túi mật.

HOẠT ĐỘNG TIÊU HOÁ VÀ HẤP
THU
Hoạt động tiêu hoá là quá trình thuỷ phân
- Carbohydrat maltose và glucose bởi amylase
nước bọt và amylaz tuỵ.
- Protein polypeptide và axit amin bởi pepsin
dạ dày và men tiêu hoá tuyến tuỵ
+ Polypeptidetripeptit, dipeptit (peptidaz) và
axit aminhấp thu biểu mô ruột thuỷ phân
tripeptit, dipeptit axit amin.


HOẠT ĐỘNG TIÊU HOÁ VÀ HẤP
THU


Lipid axit béo và monoglyceride bởi lipase
của tuỵ.

HẤP THU THỨC ĂN
Hai cơ chế hấp thu chính: chủ động và thụ
động
- Chủ động: hấp thu các chất vào khoảng gian
bào mao mạch hay mạch bạch huyết.
+ Có thể hấp thu ngược với bậc thang nồng độ
+ Tốc độ vận chuyển tỉ lệ với bậc thang nồng độ
(sự sai biệt nồng độ quá lớnvận chuyển bảo
hoà)


HẤP THU THỨC ĂN
Hấp thu thụ động xảy ra theo bậc thang nồng
độ
- Tốc độ vận chuyển tuỳ thuộc vào sự sai biệt
nồng độ ngang ...
SINH LÝ TIÊU HOÁ
SINH LÝ TIÊU HOÁ
BS. Nguyễn Văn Thẳng
BS. Nguyễn Văn Thẳng
SINH LÝ TIÊU HOÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH LÝ TIÊU HOÁ - Người đăng: zingzing1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
SINH LÝ TIÊU HOÁ 9 10 566