Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập Bào Chế

Được đăng lên bởi nhannguyen-281092
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1. Hỗn dịch trị nấm tóc
- Phân tích vai trò từng thành phần trong công thức.
- Phương pháp điều chế, các lưu ý khi tiến hành điều chế.
- Vẽ nhãn thành phẩm
- Các kiến thức liên quan đến bài thực hành.

HỖN DỊCH TRỊ NẤM TÓC
Mục tiêu:
Điều chế đạt yêu cầu một hỗn dịch bằng phương pháp ngưng kết và phương pháp phân tán cơ
học.
1. CÔNG THỨC
Chì acetate

0.5g

Amoni clorid

0.5g

Cồn 700

6ml

Lưu huỳnh kết tủa

1g

Tween 80

0.3g

Glycerin

5g

Nước cất vđ

50ml

2. ĐIỀU CHẾ
- Tiệt trùng cối chày. Đánh dấu thể tích chai.
- Hòa riêng từng chất chì acetate và amoni clorid, mỗi chất với khoảng 20ml nước cất và
lọc riêng từng dung dịch.
- Phối hợp từ từ hai dung dịch với nhau vừa khuấy trộn để thu được hỗn dịch chì clorid.
- Nghiền mịn lưu huỳnh. Cho tiếp 0.3g Tween 80, nghiền kỹ để thu được khối nhão đồng
nhất.
- Thêm từ từ hỗn dịch chì clorid vừa thu được, glycerin, cồn vào khuấy đều.
- Đóng chai. Bổ sung nước cất vừa đủ. Lắc đều.
- Dán nhãn. Nhãn có dòng chữ “ LẮC TRƯỚC KHI DÙNG”.
3. CÔNG DỤNG – BẢO QUẢN
Trị nấm tóc.
Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.

1

BÀI 2. Gel Diclofenac
- Phân tích vai trò từng thành phần trong công thức.
- Phương pháp điều chế, các lưu ý khi tiến hành điều chế.
- Vẽ nhãn thành phẩm
- Các kiến thức liên quan đến bài thực hành.

GEL DICLOFENAC
Mục tiêu:
Điều chế được gel thuốc đạt yêu cầu.
1. CÔNG THỨC
Diclofenac natri
Carbopol 940

1g
1g

Propylen glycol
Ethanol 900

10g
10ml

Triethanolamin vđ pH = 7
Nipagin M

0.2g

Nước cất

77.8g

2. ĐIỀU CHẾ
- Phân tán Carbopol vào propylene glycol. Thêm nước. Trộn đều. Điều chỉnh pH của hỗn
hợp bằng triethanolamin đến khoảng 7 để tạo gel (1).
- Hòa tan Nipagin và Diclofenac natri trong ½ lượng ehanol (2).
- Cho từ từ (2) vào (1), khuấy nhẹ nhàng. Tráng ly bằng lượng ethanol còn lại cho vào
hỗn hợp. Tiếp tục khuấy nhẹ nhàng cho đếnkhi gel đồng nhất.
- Đóng lọ - Dán nhãn.
3. CÔNG DỤNG – BẢO QUẢN
Giảm đau, chống viêm
Bảo quản trong lọ nút kín, nơi mát, tránh ánh sáng.

2

BÀI 3. Thuốc bột menthol – long não
- Phân tích vai trò từng thành phần trong công thức.
- Phương pháp điều chế, các lưu ý khi tiến hành điều chế.
- Vẽ nhãn thành phẩm
- Các kiến thức liên quan đến bài thực hành.

THUỐC BỘT MENTHOL - LONG NÃO
Mục tiêu:
Biết cách khắc phục tương kỵ trong điều chế thuốc bột.
1. CÔNG THỨC
Menthol

0.5g

Long não

0.5g

Bột talc

10g

2.
3.

ĐIỀU CHẾ
Tiệt trùng cối chày.
Cho đồng lượng talc và menthol vào cối nghiền.
Thêm dần dần đến hết khoảng ½ lượng talc có trong công thức, trộn đều. (1)
Cho ...
BÀI 1. Hỗn dịch trị nấm tóc
- Phân tích vai trò từng thành phần trong công thức.
- Phương pháp điều chế, các lưu ý khi tiến hành điều chế.
- Vẽ nhãn thành phẩm
- Các kiến thức liên quan đến bài thực hành.
HỖN DỊCH TRỊ NẤM TÓC
Mục tiêu:
Điều chế đạt yêu cầu một hỗn dịch bằng phương pháp ngưng kết phương pháp phân tán
học.
1. CÔNG THỨC
Chì acetate 0.5g
Amoni clorid 0.5g
Cồn 70
0
6ml
Lưu huỳnh kết tủa 1g
Tween 80 0.3g
Glycerin 5g
Nước cất vđ 50ml
2. ĐIỀU CHẾ
- Tiệt trùng cối chày. Đánh dấu thể tích chai.
- Hòa riêng từng chất chì acetate và amoni clorid, mỗi chất với khoảng 20ml nước cất và
lọc riêng từng dung dịch.
- Phối hợp từ từ hai dung dịch với nhau vừa khuấy trộn để thu được hỗn dịch chì clorid.
- Nghiền mịn lưu huỳnh. Cho tiếp 0.3g Tween 80, nghiền kỹ để thu được khối nhão đồng
nhất.
- Thêm từ từ hỗn dịch chì clorid vừa thu được, glycerin, cồn vào khuấy đều.
- Đóng chai. Bổ sung nước cất vừa đủ. Lắc đều.
- Dán nhãn. Nhãn có dòng chữ “ LẮC TRƯỚC KHI DÙNG”.
3. CÔNG DỤNG – BẢO QUẢN
Trị nấm tóc.
Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.
1
Thực tập Bào Chế - Trang 2
Thực tập Bào Chế - Người đăng: nhannguyen-281092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực tập Bào Chế 9 10 358