Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tốt nghiệp y đa khoa

Được đăng lên bởi Gấu Puka Hồng
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do -Hạnh Phúc

BÁO CÁO THỰC TẬP
Họ và tên : Nguyễn Thị Quyên
Lớp: Y3FT
Địa
điểm
thực
tập :
Bệnh
viện
đa

khoa
huyện
Krôn
g
bông
- Thị
trấn
Krôn
g Mar
huyện
Krôn
g
Bông
-Tỉnh
Đakla
k
Thời gian thực tập : 4/07 -07/07/2015

Hình ảnh bệnh viện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG tọa lạc
ở Khối 7, Thị Trấn Krông Bông, Thị trấn Krông
Kmar, Huyện Krông Bông, Đắc Lắc

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT, NGẮN GỌN VỀ BỆNH
VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG
2. LÍ DO VÀ KHÁI QUÁT CÁC NỘI DỤNG LỚN CỦA
BÁO CÁO
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG BÁO CÁO
1.ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
2. NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG.
3. BÀI HỌC TÍCH LŨY.
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
1.KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT
2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CẢM NHẬN CỦA BẢN
THÂN QUA ĐỌ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.
CHƯƠNG 4: LỜI KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU

BẢN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Kính gửi:
 Ban giám hiệu trường Trung cấp Bách nghệ
Thanh Hóa.

 Ban Giám đốc - Bệnh viện đa khoa huyện Krông
Bông
 Phòng kế hoạch nghiệp vụ.
 Các khoa lâm sáng: Nội, Ngoại, Sản, Nhi,
Nhiễm, Cấp cứu và Chuyên khoa bệnh viện.
Tên em là : Nguyễn Thị Quyên
Hiện đang là học sinh lớp : Y Sỹ Đa Khoa Y3FT.
Qua thời gian 2 năm học tại trường Trung
Cấp Bách Nghệ Thanh Hóa, được sự quan tâm giúp
đỡ của ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô
giáo đã tạo điều kiện cho em học phần lý thuyết
cũng như kinh nghiệm lâm sàng cơ bản tại trường.
Thực tế tốt nghiệp đã trực tiếp tiếp xúc ,
khám, chẩn đoán, kê đơn, điều trị mà mình được
học tập tại trường trên người bệnh đây là một kỳ
thực tế khó khăn, đầy thử thách đối với em. Bước
đầu em đã trực tiếp tiếp xúc với người bệnh và cũng
là một lần nữa em khẳng định lại kiến thức mà mình
đã được học tại trường lớp.
Trong thời gian thực tế đã giúp em củng cố
lại kiến thức đã học, nâng cao trình độ chuyên môn

về nghề nghiệp, đạt chỉ tiêu đề ra cũng như trong
phong cách giao tiếp của một cán bộ y tế, luôn phấn
đầu vì mục tiêu sức khỏe nhân dân. Có nhà triết học
đã từng nói:
" Khi có sức khỏe ta có ngàn ước mơ
Khi không có sức khỏe ta chỉ có một ước mơ là sức
khỏe."
Đã bao đời nay người ta thường nói sức khỏe
là quan trọng nhất vì "có sức khỏe là có tất cả". Cuộc
đời như một dòng sông, muốn đi trên dòng sông đó
để thực hiện những ước mơ, khát vọng đó thì mỗi
chúng ta đều phải mang theo bên mình những hành
trang : đó là nghị lực, tài năng, trí thức. Nhưng có
một hành trang luôn là động lực làm nên tất cả
những hành trang ấy mà khô...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do -Hạnh Phúc
BÁO CÁO THỰC TẬP
Họ và tên : Nguyễn Thị Quyên
Lớp: Y3FT
Địa
điểm
thực
tập :
Bệnh
viện
đa
Thực tập tốt nghiệp y đa khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tốt nghiệp y đa khoa - Người đăng: Gấu Puka Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Thực tập tốt nghiệp y đa khoa 9 10 478