Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm dinh dưỡng_thiếu dinh dưỡng thường gặp

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC BỆNH THIẾU DINH DƯỠNG
THƯỜNG GẶP
1. Nguyên nhân trực tiếp của suy dinh dưỡng (theo UNICEF):

A. Chế độ ăn thiếu về số lượng.
B. Thiếu ăn và nhiễm khuẩn

C. Nhiễm khuẩn.
D. Chế độ ăn thiếu về số lượng
E. Thu nhập gia đình thấp
2. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):

A. Thu nhập gia đình thấp
B. Dân trí thấp
C. An ninh thực phẩm hộ gia đình không đảm bảo

D. Thiếu ăn
E. Chưa có Công ước về quyền trẻ em
3. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):

A. Các tổ chức xã hội chưa quan tâm đầy đủ đến bà
mẹ và trẻ em
B. Dân trí thấp
C. Môi trường sống kém vệ sinh, thiếu dịch vụ y tế

D. Thiếu ăn
E. Chưa có Công ước về quyền trẻ em
4. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):

A. Không nuôi con bằng sữa mẹ
B. Dân trí thấp
C. Chăm sóc bà mẹ & trẻ em chưa đầy đủ

D. Trẻ bị tiêu chảy
E. Chưa có Công ước về quyền trẻ em
5. Một trong những nguyên nhân cơ bản gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):
A. Các tổ chức nhà nước và đoàn thể xã hội chưa quan tâm đến suy
dinh dưỡng

B. Chăm sóc y tế chưa đầy đủ
25

C. Thiếu nước sạch
D. Vệ sinh thực phẩm chưa được chú ý đầy đủ
E. Dịch vụ y tế chưa được đáp ứng đầy đủ
6. Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, việc nhận biết thể thiếu
dinh dưỡng nào là quan trọng:

A. Thể nhẹ
B. Thể vừa
C. Thể nặng
D. Thể nhẹ và vừa

E. Thể vừa và nặng
7. Ngưòi ta dựa vào các chỉ tiêu nhân trắc nào sau đây để phân loại thiếu
dinh dưỡng protein- năng lượng:

A. Cân nặng theo tuổi và vòng cánh tay
B. Chiều cao theo tuổi và vòng ngực
C. Cân nặng theo chiều cao và vòng eo
D. Cân nặng theo tuổi và Chiều cao theo tuổi
E. Cân nặng theo tuổi, Chiều cao theo tuổi và Cân nặng theo chiều cao
8. Theo GOMEZ, chỉ tiêu nhân trắc nào sau đây được dùng để phân loại
thiếu dinh dưỡng protein- năng lượng:
A. Cân nặng theo tuổi

B. Chiều cao theo tuổi
C. Cân nặng theo chiều cao
D. Tỷ vòng eo/ vòng mông
E. Chỉ số BMI
9. Theo GOMEZ, được gọi là Thiếu dinh dưỡng độ I khi cân nặng so với
chuẩn đạt:

A. 90 - 100%
B. 75 - 90%

C. 60 - 75%
D. 50 - 60%
E. < 50%
10.Theo GOMEZ, được gọi là Thiếu dinh dưỡng độ II khi cân nặng so với
chuẩn đạt:

A. 90 - 100%
B. 75 - 90%
C. 60 - 75%
26

D. 50 - 60%
E. < 50%
11.Theo phân loại của WATERLOW, thiếu dinh dưỡng thể GẦY CÒM biểu
hiện bằng:
A. Cân nặng theo chiều cao thấp hơn so với chuẩn.

B. Cân nặng theo tuổi thấp hơn so với chuẩn.
C. Chiều cao theo cân nặng thấp hơn so với chuẩn.
D. Chiều cao theo tuổi thấp hơn so với chuẩn.
E. Cả cân nặng...
CÁC BỆNH THIẾU DINH DƯỠNG
THƯỜNG GẶP
1. Nguyên nhân trực tiếp của suy dinh dưỡng (theo UNICEF):
A. Chế độ ăn thiếu về số lượng.
B. Thiếu ăn và nhiễm khuẩn
C. Nhiễm khuẩn.
D. Chế độ ăn thiếu về số lượng
E. Thu nhập gia đình thấp
2. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):
A. Thu nhập gia đình thấp
B. Dân trí thấp
C. An ninh thực phẩm hộ gia đình không đảm bảo
D. Thiếu ăn
E. Chưa có Công ước về quyền trẻ em
3. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):
A. Các t chức hội chưa quan tâm đầy đủ đến bà
mẹ và trẻ em
B. Dân trí thấp
C. Môi trường sống kém vệ sinh, thiếu dịch vụ y tế
D. Thiếu ăn
E. Chưa có Công ước về quyền trẻ em
4. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):
A. Không nuôi con bằng sữa mẹ
B. Dân trí thấp
C. Chăm sóc bà mẹ & trẻ em chưa đầy đủ
D. Trẻ bị tiêu chảy
E. Chưa có Công ước về quyền trẻ em
5. Một trong những nguyên nhân bản gây suy dinh dưỡng theo
(UNICEF):
A. Các tổ chức n nước đoàn thể hội chưa quan tâm đến suy
dinh dưỡng
B. Chăm sóc y tế chưa đầy đủ
25
Trắc nghiệm dinh dưỡng_thiếu dinh dưỡng thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm dinh dưỡng_thiếu dinh dưỡng thường gặp - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trắc nghiệm dinh dưỡng_thiếu dinh dưỡng thường gặp 9 10 389