Ktl-icon-tai-lieu

Tranh huyệt châm cứu

Được đăng lên bởi Trương Tấn Hưng
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MAPAS PONTOS DE ACUPUNTURA
EM CHINÊS

DOUTOR TRUONG TAN HUNG

MAPUTO 2016
1

01. Pontos meridiano pulmão – kinh phế -手太阴肺经

2

02. Pontos Meridiano do Intestino Grosso – kinh đại trường -手阳明大肠经

3

03. Pontos meridiano do estômago – kinh vị -足阳明胃经

4

04. Pontos meridiano do Baço Pâncreas - kinh tỳ -足太阴脾经

5

05. Pontos Meridiano do Coração – kinh tâm -手少阴心经

6

06. Pontos Meridiano do Intestino Delgado - kinh tiểu trường -手太阳小肠经

7

07. Pontos Meridiano da Bexiga - kinh bàng quang -足太阳膀胱经

8

08. Pontos meridiano do Rim - kinh thận -足少阴肾经

9

09. Pontos meridiano do Pericardio – kinh tâm bào lạc -手厥阴心包经

10

10. Pontos o meridiano do triplo-aquecedor - kinh tam tiêu -手少阳三焦经

11

11. Pontos Meridiano da Vesícula Biliar – kinh đởm -足少阳胆经

12

12. Pontos o meridiano do fígado – kinh can -足厥阴肝经

13

13. Pontos ren-Mai - mạch nhâm -任脉

14

14. Pontos du-Mai (O meridiano do governador) – mạch đốc -督脉

15

Lista de nomes Pontos

手太阴肺经

LU

shǒu tài yīn fèi jīng

Thủ thái âm phế kinh

中府 LU1

Zhōng Fǔ

Trung phủ

云门 LU2

Yún mén

Vân môn

天府 LU3

Tiān fǔ

Thiên phủ

侠白 LU4

Xiá bái

Hiệp bạch

尺泽 LU5

Chǐ zé

Xích trạch

孔最 LU6

Kǒng zuì

Khổng tối

列缺 LU7

Lìe qūe

Liệt khuyết

经渠 LU8

Jīng qú

Kinh cừ

太渊 LU9

Tài yuān

Thái uyên

鱼际 LU10

Yú jì

Ngư tế

少商 LU11

Shào shāng

Thiếu thương

shǒu yáng míng dà
cháng jīng

Thủ dương minh đại
trường kinh

商阳 LI1

shāng yáng

Thương dương

二间 LI2

èr jiān

Nhị gian

三间 LI3

Sān jiān

Tam gian

合谷 LI 4

Hé gǔ

Hợp cốc

阳溪 LI5

Yáng Xī

Dương khê

偏历 LI6

piān Iì

Thiên lịch

温溜 LI7

Wēn Iiū

Ôn lưu

手阳明大肠经

LI

16

下廉 LI8

Xià Iián

Hạ liêm

上廉 LI9

Shàng Iián

Thượng liêm

手三里 LI10

Shǒu sān Iǐ

Thủ tam lý

曲池 LI11

Qǖ chí

Khúc trì

肘髎 LI12

zhǒu liáo

Trửu liêu

手五里 LI13

Shǒu wǔli

Thủ Ngũ lý

臂臑 LI14

Bì nào

Tý nhu

肩髃 LI15

Jiān yǘ

Kiên ngung

巨骨 LI16

Jǜ gǔ

Cự cốt

天鼎 LI17

Tiān dǐng

Thiên đỉnh

扶突 LI18

Fú tū

Phù đột

口禾髎 LI19

Hé liáo

Khẩu Hoà liêu

迎香 LI20

Yíng xiāng

Nghinh hương

足少阴肾经

Zú shǎo yīn shèn jīng

Túc thiếu âm thận kinh

湧泉

Yǒng quán

Dũng tuyền

然谷

Rán gǔ

Nhiên cốc

太溪

Tài xī

Thái khê

大钟

Dà zhōng

Đại chung

水泉

Shuǐquán

Thủy tuyền

照海

Zhào hǎi

Chiếu hải

復溜

Fù liū

Phục lưu

交信

Giao tín
17

筑宾

Zhù bīn

Trúc tân

阴谷

Yīn gǔ

Âm cốc

横骨

Héng gǔ

Hoành cốt

大赫

Dà hè

Đại hách

气穴

Qì xué

Khí huyệt

四满

Sì mǎn

Tứ mãn

中注

Zhōng zhù

Trung chú

肓俞

Huāng yú

Hoang du

商曲

Shāng qū

Thương khúc

石关

Shí guān

Thạch quan

阴都

Yīn dōu

Âm đô

腹通谷

Fù tōng gǔ

P...
1
MAPAS PONTOS DE ACUPUNTURA
EM CHINÊS
DOUTOR TRUONG TAN HUNG
MAPUTO 2016
Tranh huyệt châm cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tranh huyệt châm cứu - Người đăng: Trương Tấn Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tranh huyệt châm cứu 9 10 136