Ktl-icon-tai-lieu

Vi khuẩn

Được đăng lên bởi Châu Triệu Ngọc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án Sinh học 6

Bài 50: VI KHUẨN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
Mô tả vi khuẩn là sinh vật nhỏ bé tế bào chưa có nhân, phân bố rộng rãi.
sinh sản chủ yếu bằng cách nhân đôi.
Nêu được vi khuẩn có lợi cho sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình
thành mùn, dàu hỏa, than đá, góp phần lên men, tổng hợp vitamin, chất kháng
sinh.
2. Kỹ năng:
Rèn kĩ năng quan sát, phân tích.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu thích môn học.
II. Phương pháp:
Trực quan + hỏi đáp + thảo luận
III. Phương tiện:
GV : Tranh vẽ phóng to các dạng vi khuẩn
Tư liệu tham khảo về phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên
Tranh phóng to H50.2,3 sgk
HS : Xem trước bài ở nhà
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
Hs: Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng TV ở VN bị giảm sút ?
Hs: Thế nào là TV quý hiếm? Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng TV ở Việt Nam ?
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Trong tự nhiên có những sinh vật hết sức nhỏ bé mà bằng mắt ta
không thể nhìn thấy được, nhưng chúng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời

Giáo án Sinh học 6
sống và sức khoẻ con người. Chúng chiếm số lượng lớn và ở khắp mọi nơi
quanh ta, đó là các VSV, trong đó có vi khuẩn và vi rút.
GV: Ghi tên bài lên bảng
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoạt động 1 : Tìm hiểu hình dạng kích
thước cấu tạo của vi khuẩn
Gv : Treo H51.1 sgk hs đọc thông tin sgk trả
lời câu hỏi
Hs : Vi khuẩn có những hình dạng nào ?
Hs : Hình tròn, hình ngoằn ngèo
Gv : Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác
nhau(hình cầu, hình que, hình dấu phẩy,
hình xoắn) sống thành tập đoàn liên kết
với nhau như một đơn vị sống độc lập
Gv : Gợi ý vi khuẩn có kích thước rất nhỏ
phải quan sát kính hiển vi có độ phóng đại
lớn, vi khuẩn có roi nên di chuyển được
Hs : Nêu cấu tạo tế bào vi khuẩn ?
Hs : Vách tế bào, chất tế bào, chưa có nhân
hoàn chỉnh
Hs : So sánh với tế bào thực vật ?
Hs : Không có diệp lục và chưa có nhân
H : Rút ra kết luận
Gv : Nhận xét chốt lại VK có kích thước nhỏ
không thể nhìn thấy bằng mắt thường,
hình dạng khác nhau cấu tạo rất đơn giản
một tế bào cơ thể đơn bào bên ngoài một
lớp màng bọc, trong có chất nguyên sinh

Nội dung bài học
1. Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi
khuẩn

Giáo án Sinh học 6
và có nhân, không chứa hạt diệp lục
Hoạt động 2 : Tìm hiểu về cách dinh dưỡng
Gv: Yêu cầu hs đọc thông tin sgk thảo luận KL: Vi khuẩn là những loài sinh vật rất nhỏ bé,
trả lời câu hỏi

đơn bào (đứng riêng lẻ hay tập hợp thành

Hs: Vi khuẩn không có chất diệp lục, vậy

từng đám, từng chuỗi), nhiều hình dạng

chúng sốn...
Giáo án Sinh học 6
Bài 50: VI KHUẨN
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
tả vi khuẩn sinh vật nhỏ tế o chưa nhân, phân bố rộng rãi.
sinh sản chủ yếu bằng cách nhân đôi.
Nêu được vi khuẩn lợi cho sự phân hủy chất hữu cơ, góp phần hình
thành mùn, dàu ha, than đá, góp phần lên men, tổng hp vitamin, chất kháng
sinh.
2. Kỹ năng:
Rèn kĩ năng quan sát, phân tích.
3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu thích môn học.
II. Phương pháp:
Trực quan + hỏi đáp + thảo luận
III. Phương tiện:
GV : Tranh vẽ phóng to các dạng vi khuẩn
Tư liệu tham khảo về phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên
Tranh phóng to H50.2,3 sgk
HS : Xem trước bài ở nhà
IV. Tiến trình lên lớp:
1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS
2/ Kiểm tra bài cũ:
Hs: Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng TV ở VN bị giảm sút ?
Hs: Thế nào là TV quý hiếm? Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng TV ở Việt Nam ?
3/ Giảng bài mới:
Vào bài: Trong tự nhiên những sinh vật hết sức nhỏ bằng mắt ta
không thể nhìn thấy được, nhưng chúng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời
Vi khuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi khuẩn - Người đăng: Châu Triệu Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vi khuẩn 9 10 422