Ktl-icon-tai-lieu

VIÊM PHỔI TRẺ EM

Được đăng lên bởi Bởi Vì Đam Mê
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VIÊM PHỔI TRẺ EM

MỤC TIÊU HỌC TẬP:

1/ Nêu đặc điểm giải phẫu sinh lý và bịnh lý bộ máy hô hấp tr ẻ
em.
2/ Định nghĩa và phân loại viêm phổi.
3/ Nêu được đặc điểm dịch tễ bịnh viêm phổi.
4/ Trình bày được triệu chứng lâm sàng của bịnh viêm phổi.
5/ Trình bày các xét nghiệm cận lâm sàng.
6/ Nêu cách chẩn đoán viêm phổi.
7/ Trình bày nguyên tắc điều trị viêm phổi.

I.

Đặc điểm giải phẫu sinh lý và bịnh lý bộ máy hô
hấp trẻ em:

Từ tuần thứ tư của phôi, bộ máy hô hấp đã bắt đầu hình
thành. Đến ngày sinh, phổi mới bắt đầu hoạt động.
Cấu trúc và chức năng của hệ thống phế quản, phế nang
tiếp tục phát triển cho tới tuổi trưởng thành. Vì thế, bịnh hô hấp
ở trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau đều khác nhau và rất khác
biệt so với người lớn.
Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đường hô hấp hẹp nên sức cản hô
hấp cao ; Mao mạch lớp dưới niêm mạc nhiều nên khi viêm dễ
phù nề,nhiều xuất tiết dẫn đến tắc hẹp .
Đường hô hấp ngắn nên khi viêm dễ lan toả rộng và lan xa
nhanh vì thế bệnh diễn tiến nhanh và nặng
Do phế nang ít về số lượng nên khi thở, hầu hết phế nang
đều hoạt động. Trong khi đó,do nhu cầu oxygen/kg của trẻ em
cao hơn người lớn nên bình thường nhịp thở của trẻ em đã cao
hơn người lớn, và khi bị viêm phế nang, để bù trừ, cơ thể trẻ
phải tăng nhịp thở nhiều hơn nữa, có thể lên đến 80-100
lần/phút nhưng không thể kéo dài mãi, cuối cùng trẻ bị kiệt
sức ,suy hô hấp và ngưng thở,nhất là trẻ dưới 1 tuổi.
Các cơ hô hấp yếu,xương sườn mềm và sắp xếp nằm
ngang nên sự giãn thể tích lồng ngực ra phía trước và phía trên
không đáng kể, trẻ thở chủ yếu bằng cơ hoành.
Trung tâm điều hoà hô hấp còn non kém nên trẻ sơ sinh
có cơn ngưng thở tự nhiên và trẻ dưới 6 tuổi dễ bị ức chế bởi

một số thuốc như thuốc an thần,thuốc ngủ ,thuốc ho,thuốc gây
mê,á phiện…
Ở trẻ nhũ nhi, dù chức năng phổi khá hơn nhưng vẫn dễ
dàng viêm phổi lan toả, suy hô hấp kiệt sức và ngưng thở.
Ở trẻ lớn hơn, bộ máy hô hấp phát triển nhanh, đường
kính tiểu phế quản tăng nhanh (0.05mm sơ sơ sinh lên thành
0.2mm ở người lớn), phế quản trẻ sơ sinh phân chia 16 thế hệ
nay đã có 30-32 thế hệ làm cho số phế nang t ăng nhiều (từ 24
triệu lúc sơ sinh lên 300 triệu lúc 8 tuổi,600 triệu ở ng ười lớn)
và trao đổi khí của phế nang cũng tăng nhanh.
Ở trẻ lớn trên 5 tuổi, khả năng bị nhiễm trùng phổi giảm
nhiều, nếu có thì sự lan toả không cao hoặc khu trú ở phân thuỳ
hoặc ở thuỳ phổi. Các biến chứng ngưng thở, suy hô hấp cũng ít
gặp. Tỉ lệ nhập viện do suy hô hấp ở lứa tuổi này trở đi cũng
giảm hẳn.

II.

Định nghĩa và phân lo...
VIÊM PH I TR EM
M C TIÊU H C T P:
1/ Nêu c i m gi i ph u sinh lý và b nh lý b máy hô h p tr đặ đ
em.
2/ nh ngh a và phân lo i viêm ph i.Đị ĩ
3/ Nêu c c i m d ch t b nh viêm ph i.đượ đặ đ
4/ Trình bày c tri u ch ng lâm sàng c a b nh viêm ph i.đượ
5/ Trình bày các xét nghi m c n lâm sàng.
6/ Nêu cách ch n oán viêm ph i. đ
7/ Trình bày nguyên t c i u tr viêm ph i. đ
I. c i m gi i ph u sinh lý và b nh lý b máy hôĐặ đ
h p tr em:
T tu n th t c a phôi, b máy hô h p ã b t u hình ư đ đ
thành. n ngày sinh, ph i m i b t u ho t ng.Đế đ độ
C u trúc và ch c n ng c a h th ng ph qu n, ph nang ă ế ế
ti p t c phát tri n cho t i tu i tr ng thành. Vì th , b nh hô h pế ưở ế
tr em các l a tu i khác nhau u khác nhau và r t khác đ
bi t so v i ng i l n. ườ
tr s sinh và tr nh , ng hô h p h p nên s c c n ơ ỏ đườ
h p cao ; Mao m ch l p d i niêm m c nhi u nên khi viêm d ướ
phù n ,nhi u xu t ti t d n n t c h p . ế đế
ng hô h p ng n nên khi viêm d lan to r ng và lan xaĐườ
nhanh vì th b nh di n ti n nhanh và n ngế ế
Do ph nang ít v s l ng nên khi th , h u h t ph nang ế ượ ế ế
u ho t ng. Trong khi ó,do nhu c u oxygen/kg c a tr em đề đ đ
cao h n ng i l n nên bình th ng nh p th c a tr em ã cao ơ ư ườ đ
h n ng i l n, và khi b viêm ph nang, tr , c th tr ơ ư ế để ơ
ph i t ng nh p th nhi u h n n a, có th lên n 80-100 ă ơ đế
l n/phút nh ng không th kéo dài mãi, cu i cùng tr b ki t ư
s c ,suy hô h p và ng ng th ,nh t là tr d i 1 tu i. ư ư
Các c hô h p y u,x ng s n m m và s p x p n m ơ ế ươ ườ ế
ngang nên s giãn th tích l ng ng c ra phía tr c và phía trên ướ
không áng k , tr th ch y u b ng c hoành.đ ế ơ
Trung tâm i u hoà hô h p còn non kém nên tr s sinh đ ơ
có c n ng ng th t nhiên và tr d i 6 tu i d b c ch b i ơ ư ướ ế
VIÊM PHỔI TRẺ EM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VIÊM PHỔI TRẺ EM - Người đăng: Bởi Vì Đam Mê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
VIÊM PHỔI TRẺ EM 9 10 611